Project

Nationaal Militair Museum

Bij dit project werden er een aantal partijen geselecteerd die een eigen ontwerp en themabeleving mochten aanbieden, dit tegen een vooraf bepaald budget. Dit budget omvatte ook de onderhoudskosten voor een periode van 25 jaar. Heijmans besloot een bouwteam samen te stellen waarin wij verantwoordelijk werd gesteld voor de realisatie van de staalconstructies binnen de gegeven randvoorwaarden. Het dak heeft een totale oppervlakte gelijk aan vier voetbalvelden en is opgebouwd uit stalen vakwerken die in beide richtingen doorgaand zijn uitgevoerd. Hierdoor zijn er vrije overspanningen mogelijk geworden tot 85 meter en uitkragingen tot 30 meter. De dakconstructie heeft ondanks de grote overspanningen een laag eigen gewicht en bijzonder veel draagkracht. Hierdoor wordt het zelfs mogelijk om complete gevechtstoestellen aan het dak op te hangen wat meteen een spectaculaire invulling geeft aan het thema van dit bijzondere museum.

De stabiliteit en draagkracht van het gebouw wordt gegarandeerd door de vakwerken in beide richtingen aan elkaar te koppelen waardoor er een schijfwerking ontstaat in de gehele dakconstructie. Vanwege het karakter van het gebouw is gekozen voor een zwarte staalconstructie waarvan alle verbindingen binnen de profielafmetingen verwerkt zijn. De stalen dakconstructie is grotendeels zichtbaar en is daarmee het meest prominente onderdeel van de architectuur van het museum. Het geheel heeft een bruto vloeroppervlakte van 30.000 m² en bevat ruim 3.000 ton staal. Het Nationaal Militair Museum huisvest collecties van het Legermuseum uit Delft en het Militair Luchtvaartmuseum uit Soesterberg.